MWD-10手动式防火材料抗压抗折试验机

  • 产品型号: MWD-10
  • 会员价格:
  • 代理商价格:

发布时间:2011-10-31 12:29:58

MWD-10手动式防火材料抗压抗折试验机

MWD-10手动式防火材料抗压抗折试验机

主要用途:

MWD-10是针对防火门制造企业认证而设计的防火材料抗压抗折试验机。完全满足GB/T5486-2008的技术要求。

主要技术规格:

1、最大试验压力    10Kn

2、试验力等级          1级

3、试验力精度         ±1%

4、试验空间        340x500x700mm

5、外形尺寸     320x440x720mm

6、重量           130Kg

7、压缩附具(120x120mm)        1套

8、抗折附具(压头直径ф30mm)        1套

 

行业试验机,欢迎大家选购!!

行业试验机,欢迎大家选购!!

行业试验机,欢迎大家选购!!